25. august 2015

Ekte funkis eller funkisinspirerte boliger?


Hva er egentlig funkis, og kan nyere bygninger satt opp på 2000-tallet kalles funkisboliger?
Funksjonalismen hadde sin tid fra ca 1925 - 1940, og mange av de byggene som ble reist på den tiden har fått ikonstatus i arkitekturhistorien.  Funksjonalismen bygger på tanken om at den gode boligen skulle være funksjonell og enkel. Funkisbygninger har en enkel geometrisk form, eller er satt sammen av tydelige geometriske volumer som kan "plukkes fra hverandre" visuelt.

IKONBYGG: Villa Riise på Hamar, tegnet av Arne Korsmo og Sverre Aasland
IKONBYGG: Villa Stenersen på Vinderen i Oslo, tegnet av Arne Korsmo
Funkis har blitt et moteord og bruken er noe vilkårlig og uklar.  Som begrep kan ”funkis” uansett være egnet til å segmentere markedet. Som boligkjøper får man en indikasjon på hva det dreier seg om og kan raskt gjøre seg opp en mening om det er en type bolig man ønsker å se nærmere på.
For å kunne stilbestemme et hus til funkis er det bare noen ganske få formtrekk som skal til. Det må ha flatt tak, og være rettlinjet og enkelt. Svakt hellende pyramidetak og pulttak godtas også. Vi bygger ikke funksjonalistisk i dag, men bruker prinsippene og henter inspirasjon fra funksjonalismen.